Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, kokous 24.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Katujen päällystysohjelma 2022

ROIDno-2022-1955

Valmistelija

  • Jani Riihiniemi, rakennuttajapäällikkö, jani.riihiniemi@rovaniemi.fi
  • Jukka Ylinampa, palvelualuepäällikkö, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi

Perustelut

Yhdyskuntatekniikan vuoden 2022 päällystysohjelma jakautuu vuonna 2021 rakennettujen sekä vuonna 2022 rakennettavien katujen ja kevyen liikenteen väylien päällystykseen sekä pääkatujen ja huonokuntoisten tonttikatujen päällystyksiin.  

Vuonna 2021 peruskorjatuista tai rakennetuista kaduista ja kevyen liikenteen väylistä päällystetään Ratavartijankatu, Tehtaankatu, Anttilanrannantie, Ylianttilankuja, Rannanmukka, Taljatie sekä Kaukonlammen kaava-alueen kevyen liikenteen väylät.    

Tänä vuonna peruskorjattavista kohteista päällystetään Miehentie, Rakkatie, Konkelontie, Pulkkatie, Nuotiotie, Nokisavotantie, Pasinatien alue, Tulipiipuntie, Visakatu, Hartsuherrantie, Risutie sekä Juurakkotien ja Karhuntien kevyen liikenteen väylät.

Liikennemääriltään suuria ja kunnossapidon kannalta tai kuntotutkimusten perusteella pikaista päällystämistä tarvitsevista pää- ja kokoajakaduista päällystettä uusitaan Korkalovaarantiellä ja Ounasrinteentiellä.

Päällysteeltään huonokuntoisista tonttikaduista päällysteitä uusitaan ja kevyitä rakenteen parantamistoimenpiteitä tehdään Rinteenmäki, Palorinne, Kiehismutka, Vasanperä ja Poronperä katujen osalta.  

Lisäksi kunnossapidon edellyttämiä pieniä paikkauksia ja päällystekohteita sekä liikenneturvallisuus- ja esteteettömyyskohteisiin liittyviä pieniä päällystyksiä tehdään eri puolilla kaupunkia.

Päällystystyöt urakoi Skanska Industrial Solutions Oy (Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, kokous 22.3.2022, §40).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta merkitsee vuoden 2022 päällystysohjelman tiedoksi.

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kuuli asiassa palvelualuepäällikkö Jukka Ylinampaa.

Vammaisneuvoston edustaja Ari Geselle ja kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi poistuivat asian käsittelyn aikana klo 16.41.

 

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Jani Riihiniemi, Ville Niemelä, Mikko Pulsa

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.