Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, kokous 24.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Puheenjohtaja toteaa yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta hyväksyy, että asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

Nimi

Läsnä 
kokous-
huoneessa

Läsnä
etä-
yhteydellä

Poissa
Pj. Heikki Luiro x    
Vpj. Elina Kuula   x  
J. Anne Hakkarainen   x  
J. Heikki Poranen x    
J. Jani Ylipahkala x    
J. Kaisu Anttila     x
J. Kaisu Huhtalo     x
J. Matti Pöykkö x    
J. Mikko Lempiäinen     x
J. Tarja Suopajärvi   x  
J. Ville Vuorijoki     x
Vj. Jyrki Sutinen x    
Vj. Pirjo Kairakari x    
       
Susanna Junttila kaupunginhall. pj. x    
Timo Tolonen kaupunginhall. edustaja   x  
Hannes Gyldén nuorisovalt. edustaja x    
Ari Geselle, vammaisneuv. edustaja   x  
Timo Eskelinen, vanhusneuv. edustaja   x  
Jaakko Rantsi toimialajohtaja, esittelijä x    
Jari Airaksinen, talouspäällikkö   x  
Jukka Ylinampa, palvelualuepäällikkö x    
Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö   x  
Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti     x
Samppa Määttä, hallintopäällikkö x    
Airi Mattanen hallintosihteeri, sihteeri x    

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.