Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, kokous 24.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Heikki Poranen ja varalle Matti Pöykkö.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 30.5.2022.

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti  toimialajohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.