Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, kokous 24.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Valtuustoaloite Konttisen kesäteatterin katsomon ja näyttämön kattaminen

ROIDno-2021-1975

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutetut Timo Tolonen,  Sanna Karhu, Mari Jolanki, Mikkel Näkkäläjärvi, Anitta Ylitörmänen, Sakke Rantala, Sanna Luoma, Jaakko Portti, Saara Koikkalainen, Päivi Alanne-Kunnari, Miikka Keränen, Maarit Simoska, Kaisu Huhtalo, Sari Hänninen ja Maria-Riitta Mällinen jättivät puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemen kaupunki kattaa Konttisen kesäteatterin katsomon ja näyttämön.

Konttisen kesäteatteri on neljännesvuosisadan Konttisen puistossa toiminut kesäteatteri.  Konttisen kesäteatteri toimii yhdistyspohjalta ja se rahoittaa pääosin toimintansa lipputuloilla. Kesäteatterin toiminnan jatkuminen on jokakesäistä uhkapeliä johtuen sääriskistä. Jos kesä on sateinen ja kylmä, seuraavan vuoden tuotanto on vakavasti uhattuna.

Kattamalla kesäteatterin kaupunki minimoi sääriskin ja takaa teatteritoiminnan jatkumisen sekä varsinkin lapsiperheille suunnatut teatterielämykset. Konttisen kesäteatterin näyttämön kattaminen ei palvele pelkästään kesäteatteria. Sääriskin poistuessa Konttisella voidaan järjestää monipuolista ohjelmaa kuten nuorten bändikatselmuksia, yhteislauluiltoja, stand up -esityksiä ja vaikkapa teatterivierailuja. Myös Rovaniemen teatteri ja Lapin kamariorkesteri voisivat ajoittain jalkautua Konttisen näyttämölle.

Rovaniemen kaupungin taloustilanne ei tällä hetkellä ole kovin vahva, ja Konttisen kesäteatterin kattaminen ei ole ilmaista. Rahoitusmalleja voisivat olla esimerkiksi yksinkertaisesti lisämäärärahan osoittaminen rakentamiselle, kulttuurimäärärahojen sisäinen allokoiminen Konttisen kattamiseen, rahoitus EU:n rakennerahastoista, rahoitus Veikkauksen voittovaroista tai vaikkapa sponsorirahoituksen hankkiminen. 

Kaupungin virkahenkilöstö selvittääkin virkatyönään realistisen rahoitusmallin Konttisen kesäteatterin kattamiseen sekä kattamisen kustannusarvion."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Mirja Vääräniemi, kaupunginpuutarhuri, mirja.vaaraniemi@rovaniemi.fi
  • Jukka Ylinampa, palvelualuepäällikkö, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi

Perustelut

Valtuutettu Timo Tolonen ym. ovat jättäneet aloitteen koskien kesäteatterin katsomon ja näyttämön kattamisesta. 

Yhdyskuntatekniikan yksikkö on tutkinut asiaa ja toteaa seuraavaa:

Konttisenpuiston katsomo on rakennettu työllisyysvaroin vuonna 1996 Teknisen viraston toimesta. Konttisen kesäteatteri aloitti heti toimintansa ja on toiminut nyt 25 vuotta. Jo ensimmäisten vuosien jälkeen tuli toiveita katsomon laajentamisesta ja kattamisesta. Katsomoa laajennettiin vuonna 2000 360 katsojan tilaksi. Katsomon kattamisesta tehtiin valtuustoaloite vuonna 2007. Yhdyskuntatekniikan yksikkö selvitti tuolloin kattamisvaihtoehtoja ja rakentamiskustannuksia. Tuolloin kattamiskustannukset olisivat olleet noin 100 000 € ja kunnossapitokustannukset 5 000 – 8 000 € vuodessa. Tekninen lautakunta käsitteli saadun selvityksen ja päätti, että talousarvio ja taloussuunnitelma eivät sisällä katsomon kattamista (tekla 22.10.2008, § 174).

Näiden 25 vuoden aikana katsomorakenteet ovat kuluneet ja ovat elinkaarensa loppuvaiheessa. Olemassa olevan katsomon kattaminen ei ole teknisesti tai taloudellisesti tarkoituksen mukaista. Tarkasteluun tulisikin ottaa täysin uuden, katetun katsomon ja näyttämön rakentaminen.

Yhdyskuntatekniikan yksikkö selvittää yhteistyössä kesäteatteriyhdistys Neljäntuulentie ry kanssa katsomon ja näyttämön laajuuden sekä tekniset lähtökohdat. Konttisenpuiston ympäristösuunnitelma (liite 1) päivitetään kesäteatterin alueen osalta ja selvityttää katsomo- ja katerakenneratkaisuja sekä niiden kustannusarviot. Samalla selvitetään mahdollisuudet hakea hankeelle investointiavustusta.

Seuraavassa vaiheessa kesäteatterille laaditaan toteutussuunnitelmat.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää hankinnasta vuotuisen talousarviokäsittelyn yhteydessä. Mahdollinen kesäteatterin rakentamiskustannus osoitetaan Teknisten palveluiden investointimäärärahana ja vuosittainen ylläpitokustannus sisällytetään yhdyskuntatekniikan käyttötalousmäärärahoihin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta merkitseen tiedoksi aloitteen ja yhdyskuntatekniikan vastauksen.

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kuuli asiassa palvelualuepäällikkö Jukka Ylinampaa.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

aloitteen tekijä, yhdyskuntatekniikka

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.