Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, kokous 24.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Valtuustoaloite Matkajängäntien ja Kolpeneentien risteyksen liikenneturvallisuuden

ROIDno-2021-4134

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Tuomas Koskiniemi ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Matkajängäntien ja Kolpeneentien risteys on osoittautunut liikenneturvallisuus riskiksi, etenkin koululaisille. Kolpeneentietä tullessa näkyvyys jalkakäytävälle varsinkin vasemmalle on estynyt pahasti. Ilmiö korostuu etenkin talvisaikaan, kun penkat ovat vielä korkeammalla. Pyörätietä käyttää moni koululainen mennessään ja tullessaan pöykkölän suunnalta kouluun. Maapenkka risteysalueella estää näkyvyyden pyörätielle. Risteyksessä on asukkaiden mukaan ollut vaaratilanteita.

Ehdotan, että risteyksen liikenneturvallisuutta ja lasten koulumatkan turvallisuutta lisätään tekemällä risteyksestä turvallisempi joko poistamalla penkka tai muuttamalla suojatie korotetuksi."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Valmistelija

  • Aku Raappana, suunnittelupäällikkö, aku.raappana@rovaniemi.fi

Perustelut

Valtuutettu Tuomas Koskineimi ym. ovat tehneet valtuustoaloitteen, jossa esitetään Matkajängäntien ja kolpeneentien liikenneturvallisuuden parantamista.

Yhdyskuntatekniikka on tutkinut saadun aloitteen ja toteaa seuraavaa:

Yhdyskuntatekniikka tunnistanut tarpeen kehittää liikenneturvallisuutta Matkajängäntien ja Kolpeneentien risteyksessä. Yhdyskuntatekniikka on käynnistänyt korjaavien toimenpiteiden suunnittelun ja parantamistoimenpiteet pyritään sijoittamaan erillisenä liikenneturvallisuustoimenpiteenä seuraavien vuosien työohjelmaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta merkitsee tiedoksi saapuneen valtuustoaloitteen ja yhdyskuntatekniikan vastauksen.

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kuuli asiassa palvelualuepäällikkö Jukka Ylinampaa.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Aloitteen tekijä, yhdyskuntatekniikka

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.