Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, kokous 24.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Valtuustoaloite julkiset wc-tilat Angry Birds- ja Vanhan torin leikkipuistoihin

ROIDno-2021-3675

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Henri Ramberg ja vasemmistoliiton ryhmä jättivät puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:

"Me allekirjoittaneet esitämme, että Rovaniemen kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin, joilla lisätään asialliset ja pysyvät wc-tilat Angry Birds- ja Vanhan Torin leikkipuistojen yhteyteen kesäkaudesta 2022 alkaen.

WC-tilat kasvattavat puistojen viihtyvyyttä ja mahdollistavat paremman ajanvieton alueella. WC-tilojen puute on noussut asukkaiden toiveeksi Uusi Rovaniemi -kaupunkilehden kyselyssä."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Mirja Vääräniemi, kaupunginpuutarhuri, mirja.vaaraniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ym. jättivät valtuuston puheenjohtalle seuraavan aloitteen:

”Me allekirjoittaneet esitämme, että Rovaniemen kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin, joilla lisätään asialliset ja pysyvät wc-tilat Angry Birds- ja Vanhantorin leikkipuistojen yhteyteen kesäkaudesta 2022 alkaen.

WC-tilat kasvattavat puistojen viihtyvyyttä ja mahdollistavat paremman ajanvieton alueella. WC-tilojen puute on noussut asukkaiden toiveeksi Uusi Rovaniemi –kaupunkilehden kyselyssä.”

Yhdyskuntatekniikan ykskkö on tutkinut saadun aloitteen ja toteaa seuraavaa:

Vuosien kuluessa julkisen WC-tilan puute Vanhallatorilla ja Konttisenpuistossa (Angry Birds –teemapuisto) on noussut esille. Vuonna 2009 Tekninen lautakunta käsitteli (28.4.2009, 52 §) Vanhantorin WC-tilan asiaa ja vuonna 2014 Konttisenpuiston WC:n hankinnan kilpailuttamista 25.3.2014, 42 §. Hankkeet kaatuivat määrärahojen puutteeseen.

Kuluneen talven aikana Yhdyskuntatekniikan yksikkö selvitti muutamien kaupunkien yleisövessojen hankintaa ja kunnossapitoa. Selvityksen yhteenveto on esitetty oheismateriaalina.

Yhden julkisen WC-tilan osalta tulee varautua noin 100 000 euron hankintahintaan. Ylläpito- ja kunnossapitokustannukseen vaikuttaa wc-tilan aukioloaika, siivoustiheys, vesi- ja sähkökustannukset, ilkivaltavahinkojen korjaus sekä vartiointipalvelut. Kaupunkien kertomat kustannukset tältä osin vaihtelivat 10 000 – 50 000 euroa yhden vessan osalta. Ilkivaltavahinkojen korjaamisen määrä kerrottiin paikoin huomattavaksi lisäkuluksi. Kaupungille koituvien ylläpitokustannusten määrään vaikuttaa se, peritäänkö WC-tilojen käytöstä asiakasmaksua vai onko käyttö ilmaista. Käytön maksuttomuus voi myös lisätä ylläpidon tarvetta.

Konttisenpuistoon ja Vanhalletorille on asennettu julkisen WC-tilan tarvitsemat vesi- ja jätevesiliittymät puistojen peruskorjauksien yhteydessä. 

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää julkisten WC-tilojen hankinnasta vuoden 2023 talousarviokäsittelyn yhteydessä. Mahdollinen WC-tilojen perustamiskustannus osoitetaan Teknisten palveluiden investointimäärärahana ja vuosittainen ylläpitokustannus sisällytetään yhdyskuntatekniikan käyttötalousmäärärahoihin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta merkitseen tiedoksi aloitteen ja yhdyskuntatekniikan vastauksen.

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kuuli asiassa palvelualuepäällikkö Jukka Ylinampaa.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

aloitteen tekijät, yhdyskuntatekniikka

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.