Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, kokous 24.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kaavoituspäällikkö 

Poikkeamispäätökset 22.4.2022 § 3 - 6, 29.4.2022 § 7 ja 8 

Suunnittelutarveratkaisu 25.4.2022 §  4

 

Lupainsinöörit  Yleisten alueiden luvat  12.4. -  13.5.2022

Kaivuluvat 19 - 44

Muu lupa, suostumus liikenteenohjauslaitteen asemtamiseen 2 ja 3

Sijoitusluvat 39 - 50

Yleisen alueen käyttöluvat 45, 46, 48, 51, 54, 58-62, 64, 66-68

Kaavoituspäällikkö
Hankintapäätös:
§ 6 Niemelänpuiston luontoselvitykset, 26.04.2022
Vireilletulopäätös:
§ 7 Asemakaavan ja tonttijaon muutos korttelit 4420 ja 4421 sekä katu- ja erityisalueet,Myllypolku, 26.04.2022
§ 8 Asemakaavan muutos kortteli 2171 sekä katu- ja virkistysalueet, Saaren koulu ympäristöineen, 09.05.2022

Kaupungingeodeetti
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 69 Vuokratun asuntotontin 12-12121-1 myynti Ounasrinteellä, 05.05.2022
§ 70 Käyttöoikeuden myöntäminen johdon sijoittamista varten kiinteistölle 698-407-36-9 , 05.05.2022
§ 71 Käyttöoikeuden myöntäminen johdon sijoittamista varten kiinteistölle 698-407-266-1, 05.05.2022
§ 72 Käyttöoikeuden myöntäminen johdon sijoittamista varten kiinteistöille 698-409-169-179, 698-409-2-2 ja 698-409-6-180, 05.05.2022
§ 73 Käyttöoikeuden myöntäminen johdon sijoittamista varten kiinteistölle 698-407-5-8, 05.05.2022
§ 74 Käyttöoikeuden myöntäminen johdon sijoittamista varten kiinteistölle 698-406-1-57, 05.05.2022
§ 75 Käyttöoikeuden myöntäminen johdon sijoittamista varten kiinteistölle 698-407-5-123, 05.05.2022
§ 76 Käyttöoikeuden myöntäminen johdon sijoittamista varten kiinteistöille 698-401-41-42, 698-401-41-50, 698-401-41-135 ja 698-401-41-155, 05.05.2022
§ 77 Vuokratun asuntotontin 10-10225-1 myynti Vennivaarassa, 05.05.2022
§ 78 Vuokratun asuntotontin 17-5579-3 myynti Nivavaarassa, 05.05.2022
§ 79 Vuokratun asuntotontin 12-12049-3 myynti Ounasrinteellä, 06.05.2022
§ 80 Vuokratun asuntotontin 11-11349-5 myynti, 06.05.2022
§ 83 Vuokratun asuntotontin 13-13308-2 myynti Ylikylässä, 12.05.2022
§ 84 Vuokratun asuntotontin 10-10255-7 myynti Vennivaarassa, 12.05.2022
§ 85 Vuokratun asuntotontin 3-255-9 myynti 3. kaup.osassa, 13.05.2022
§ 86 Masto- ja tukiasema-alueiden maanvuokrasopimusten jatkaminen, Telia Towers Finland Oy, 17.05.2022
Maanhankinta- ja vaihtopäätös:
§ 67 Maa-alueiden vaihto Kemijoki Oy, 03.05.2022
Tonttijakopäätös:
§ 66 Tonttijako 9. kaupunginosan korttelissa 9075, 25.04.2022
§ 81 Tonttijaon muutos 8. kaupunginosan korttelissa 8152, 06.05.2022
§ 82 Tonttijaon muutos 18. kaupunginosan korttelissa 5605, 09.05.2022

Kaupungininsinööri
Hankintapäätös:
§ 21 Kelluvan veneilyrakenteen hankinta Salmijärvelle, 06.05.2022
Muu päätös:
§ 16 Katusuunnitelman hyväksyminen: Nokisavotantie, Metsämuseontie välillä Reissumiehentie-Muonakuja ja kevyen liikenteen väylät, 22.04.2022
§ 17 Liikenteenohjaussuunnitelma: Kiiruna ja Ounasmetsä, nopeusrajoitusalue 30km/h ja 40 km/h, 22.04.2022
§ 18 Katusuunnitelman hyväksyminen: Karhuntie klv välillä Korkalovaarantie-Vesikontie; Karhuntie klv välillä Sudentie-Karhuntie 17; Karhuntie klv välillä Karhuntie-Vaaranlammentie, 26.04.2022

Maanmittausasiantuntija
§ 2 Vuokrasopimuksen jatkaminen Mäntyvaarassa, 02.05.2022
§ 4 Kertaluonteinen lupa taideprojektille Jääskeläisessä, 11.05.2022

Paikkatietoinsinööri
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 40 Asuntotontin 8-8234-1 varaaminen Länsikankaalla, 28.04.2022
§ 41 Asuntotontin 17-5117-4 varaaminen Nivavaarassa, 28.04.2022
§ 42 Asuntotontin 17-5111-2 varaaminen Nivavaarassa, 28.04.2022
§ 43 Asuntotontin 17-5118-3 varaaminen Nivavaarassa, 28.04.2022
§ 44 Asuinrakennuspaikan no 3 varaaminen Nivankylässä, 28.04.2022
§ 45 Asuntotontin 8-8230-4 varaaminen Länsikankaalla, 28.04.2022
§ 46 Asuntotontin 8-8224-4 varaaminen Länsikankaalla, 28.04.2022
§ 47 Asuntotontin 10-10289-2 varaaminen Vennivaarassa, 28.04.2022
§ 48 Asuntotontin 8-8222-4 varaaminen Länsikankaalla, 29.04.2022
Osoitepäätös:
§ 38 Pasinatien osoitteiden muutos Saarenkylässä, 14.04.2022
§ 39 Tien nimeäminen / Pajulammenpolku Autissa, 22.04.2022

Palvelualuepäällikkö Tekniset palvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 9 Paikkatieto - ja tonttipalvelujen tehtävä- ja nimikemuutokset, 14.04.2022
§ 10 Kiertotalousasiantuntijan valinta, 03.05.2022
§ 11 Maanmittausasiantuntijan irtisanoutuminen ja täyttölupa vakanssille 75514001, 04.05.2022
§ 12 Mittaustyönjohtajan viran täyttölupa, 17.05.2022

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut
Hankintapäätös:
§ 19 Nokisavotantien alueen peruskorjaus, urakoitsijan valinta, 20.04.2022
§ 20 Visakatu, Tulipiipuntie ja Hartsuherrantie peruskorjaus, urakoitsijan valinta, 27.04.2022
§ 22 Karhuntien jk+pp peruskorjaus 2022, urakoitsijan valinta, 16.05.2022
Muu päätös:
§ 18 Digikannustin hankkeen hakeminen 2022, 20.04.2022

Tontti-​insinööri
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 1 Asuntotonttia 17-5581-1 koskevan vuokraus/myyntipäätöksen täydentäminen Nivavaarassa, 04.05.2022
§ 2 Asuntotontin 11-11326-4 varaaminen Pöykkölässä, 06.05.2022
§ 3 Asuntotonttia 10-10292-2 koskevan varausajan jatkaminen Vennivaarassa, 09.05.2022
§ 4 Asuntotonttia 11-11328-1 koskevan varausajan jatkaminen Pöykkölässä, 09.05.2022
§ 5 Länsikankaan asuntotonttia 8-8220-4 koskevan varauspäätöksen täydentäminen, 10.05.2022
§ 6 Rakentamisvelvoitten mukaisten määräaikojen siirtäminen Vennivaaran asuntotontilla 10-10259-4, 10.05.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi
  • Heikki Luiro, heikki.luiro@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, että lautakunta ei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta toteaa, että viranhaltijoiden päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. 

Kaavoituspäällikön poikkeamispäätökset ja päätös suunnittelutarveratkaisusta on kuulutettu julkipanoilmoituksilla erikseen. Näihin päätöksiin ei lautakunnalla ole otto-oikeutta. 

Lupainsinöörin päätökset pidetään yleisesti nähtävänä 25.5. - 15.6.2022 elinvoimatoimialan tekniset palvelut hallintoyksikössä, Mäntyvaarantie 2, 2. kerros. 

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi, soittamalla numeroon 016 322 6014 (ma - pe klo 9 - 15) tai käymällä Osviitta asiointipisteessä, osoite Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi (avoinna ma - to klo 9 - 16.30 ja pe klo 9 - 15.30; kesä-heinäkuussa ma - to klo 9 - 16, pe klo 9 - 15).

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ja puheenjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.