Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, kokous 24.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan talouden toteuma 1.1.-30.4.2022

ROIDno-2022-709

Valmistelija

  • Jukka Ylinampa, palvelualuepäällikkö, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi
  • Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen 29.11.2021 § 469 hyväksymien vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden (liite 1) kohdan 5.1. mukaan:

”Lautakuntien ja kaupunginhallituksen tuloskorttien tavoitteiden etenemisestä ja toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä.

Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja investointimäärärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut. "

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan käyttötalouden toteuma on huhtikuun jälkeen -3,69 M€ (31,96 %). Talousarvion tasaisen toteuman mukainen tavoite on -3,85 M€ (33,33 %). Ero tasaiseen toteumaan on 0,16 M€.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan investointien toteuma on huhtikuun jälkeen -0,47 M€ (5,00 %). Talousarvion tasaisen toteuman mukainen tavoite on -3,13 M€ (33,33 %). Ero tasaiseen toteumaan on 2,66 M€.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä olevan talousraportin ajanjaksolta 1.1.-30.4.2022.

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kuuli asiassa talouspäällikkö Jari Airaksista.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti. 

Asian päätöksenteon jälkeen yhdyskuntasuunnittelun lautakunta piti kokoustauon klo 15.40 - 15.50. Tauon jälkeen puheenjohtaja kävi läpi osallistujat. Tauon aikana on kokouksesta poistunut talouspäällikkö Jari Airaksinen klo 15.45 ja kaupunginhallituksen edustaja Susanna Junttila klo 15.50. Kokoukseen on saapunut jäsen Kaisu Huhtalo klo 15.48.

Tiedoksi

vt.konsernitalouspäällikkö, taloussuunnittelijat

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.