Ympäristölautakunta, kokous 14.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 138 Ilmoitusasiat

Perustelut

Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston lausuntopyyntö; Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta koskien uusien materiaalien testaamista kaivostoiminnasta syntyvän sivukiven ympäristövaikutusten hallinnassa, Hannukainen Mining Oy, Kolari.  Ympäristölautakunnalla ei ole tarvetta lausunnon antoon. ROIDNo-2019-3541

Lapin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös; Imari III ja IV luonnonravintolalammikkojen patojen luokittelusta poisto, Rovaniemi

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös; Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnan 24.2.2021 § 34 päätöksestä.

Vastaus Rönälä Ky:n toimenpidepyyntöön.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.