Ympäristölautakunta, kokous 14.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 135 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Valmistelija

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi osallistujat.

 Nimi

  Läsnä
  kokous-
  huoneessa  

  Läsnä etä-
  yhteydellä
         

   Poissa
 Petri Jaatinen, pj  X    
 Jouko Lampela, varapj  X    
 Esa Kiviniemi, j (Ylitornio)  X    
 Hannele Simonen, j    X  
 Joni Björkbacka, j  X    
 Jukka Aula, j  X    
 Jyrki Sutinen, j      X
 Tuomas Leipälä, varaj  X    
 Katariina Henttonen, j      X
 Mari Ikonen, j      X
 Saara Hartzell, varaj  X    
 Markus Kiili, j (Kolari)    X  
 Pirjo Hietala, j (Tervola)  X    
 Rauno Kelahaara, j (Ranua)  X    
 Susanna Back, j    X  
 Tiina Paakki, j (Pello)    X  

 Erkki Lehtoniemi,
 palvelualuepäällikkö

 X    
 Hannu Kangas, johtava
 rakennustarkastaja
 X    
 Sini-Sisko Kilpeläinen,
 terveysvalvonnan johtaja
 X    
 Hannu Pessa, talouspäällikkö      X
 Eemeli Kajula, kh:n edustaja      X
 Henri Ramberg, kh:n varaedustaja    X  
 Susanna Junttila, kh:n puh.joht.      X
 Marita Kuoksa, hallintosihteeri  X    
 Maarit Tervo, hallintosihteeri,
 sihteeri
 X    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.