Ympäristölautakunta, kokous 14.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 136 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Susanna Back ja varalle Katariina Henttonen.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 20.12.2022.

Lisäksi ympäristölautakunta päättää, että tässä kokouksessa annettavien Rovaniemen kaupunkia koskevien rakennus- ym. lupapäätösten sekä maa-aines- ja ympäristölupapäätösten antamispäiväksi määrätään 20.12.2022 ja Ranuan, Ylitornion, Pellon, Kolarin ja Tervolan kuntaa koskevien lupapäätösten antamispäiväksi määrätään 22.12.2022 jolloin niiden katsotaan tulevan asianomaisten tietoon.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Susanna Back ja varalle Joni Björkbacka.

Muilta osin ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.