Ympäristölautakunta, kokous 14.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 139 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Rakennusvalvonnan ja ympäristöterveydenhuollon päätökset löytyvät oheismateriaalina esityslistan kohdasta ajankohtaiset asiat.

Viranhaltijapäätökset ajalta 16.11. - 08.12.2022

Johtava rakennustarkastaja Hannu Kangas, 124 - 125 §

Rakennustarkastaja Jari Kortesalmi, 149 - 156 §

Tarkastusinsinööri Juho Tapio, 199 - 205 §

Paikkatietoinsinööri Juha Iivari, 103 §

Valvontainsinööri Tapio Lakkala, 55 - 56 §

Valvontainsinööri Lauri Pääkkö 47 -  48 §

Valvontainsinööri Juha-Pekka Korpela, 51 - 52 §

Valvontainsinööri Jarko Uusipulkamo 84 -  89 §

Ylitornion kunnan päätökset  73 §, 1 kpl

Ympäristöterveydenhuollossa marraskuussa 2022 käsitellyt elintarvike-, terveydensuojelu- ja tupakkalakien mukaiset toimijoiden ilmoitukset ja hakemukset (myyntilupa, toiminnan aloittaminen, muuttaminen tai lopettaminen).

Johtava rakennustarkastaja
Muu päätös:
§ 6 Vakuuden palauttamispäätös, Apukka Resort Oy, 2021-865, Oikeus aloittaa rakennustyöt ennenkuin lupapäätös on saanut lainvoiman MRL 144 §, 29.11.2022
§ 7 Vakuuden palauttamispäätös, Suomen Hoivatilat Oy per. yhtiön nimiin, Gardininkuja 1, Rovaniemi, nro 2019-949, 30.11.2022

Palvelualuepäällikkö Ympäristövalvonta
Henkilöstöpäätös:
§ 64 Terveystarkastajan viran täyttäminen, vakanssi 53115002, 16.11.2022

§ 65 Palvelualupäällikön henkilöstöpäätös 2.12.2022 (salassa pidettävä) julkisuuslaki (621/1999 § 24)

Terveystarkastaja Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto
Muu päätös:
§ 23 Päätös terveydensuojelulain 20 §:n 3 momentin mukaisen riskinarvioinnin hyväksymisestä ja käsittelystä perittävästä maksusta, 25.11.2022
§ 24 Päätös terveydensuojelulain 20 §:n 3 momentin mukaisen riskinarvioinnin hyväksymisestä ja käsittelystä perittävästä maksusta, 30.11.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Asia käsitellään palvelualuepäällikön tekemien päätösten osalta hallintosäännön 152 § mukaisesti puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Ympäristölautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi. Ympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeutta johtavan rakennustarkastajan 6-7 §, palvelualuepäällikön 64 -65 § ja terveystarkastajan 23-24 § päätöksiin.

Rakennus- ym. lupapäätökset on kuulutettu julkipanoilmoituksilla erikseen. Näihin päätöksiin lautakunnalla ei ole otto-oikeutta.

Ympäristölautakunta toteaa, että nämä viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä pöytäkirjan kuulutuksen yhteydessä ympäristövalvonnassa os. Mäntyvaarantie 2, 96100 Rovaniemi.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.