Ympäristölautakunta, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 161 Ilmoitusasiat

Perustelut

Lausunnot Suhanko Arctic Platinum Oy:n selvityspyyntöön, koskien malminetsintälupahakemuksia.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 18.11.2021 maisematyölupaa koskevasta valituksesta.

Lapin Ely-keskuksen hakemus Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle teettämisuhan täytäntöönpanemiseksi vesilain mukaisessa hallintopakkoasiassa kiinteistöllä Metsäonnela 698-401-12-40, Rovaniemi.

Lapin Ely-keskuksen lausunto, jolla on hyväksytty Kauvonkankaan entisellä ampumarata-alueella suoritetut pilaantuneen maaperän puhdistustyöt ja töiden loppuraportti, Tervola.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös jättää Turvetuote Beat Bog Oy:n Telkkäsuon turvetuotantoaluetta koskevan ympäristölupahakemuksen käsittely sillensä hakijan peruutettua hakemuksensa, Ranua. 

Ympäristöministeriön lausuntopyyntö keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta. Ympäristölautakunnalla ei ole tarvetta lausunnon antamiseen (CaseM-2021-4769).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.