Ympäristölautakunta, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 158 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Valmistelija

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kävi läpi osallistujat.
Todettiin, että läsnä kokoustilassa Hilla olivat puheenjohtaja Petri Jaatinen sekä jäsenet Jouko Lampela, Jukka Aula ja Jyrki Sutinen.
Etäyhteyden kautta kokoukseen osallistuivat jäsenet Joni Björkbacka, Esa Kiviniemi, Mari Ikonen, Markus Kiili, Pirjo Hietala, Rauno Kelahaara, Susanna Back, Tiina Paakki ja varajäsen Reetta Mustonen sekä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Susanna Junttila, kaupunginhallituksen edustaja Eemeli Kajula ja nuorisovaltuuston edustaja Hannes Gyldén.
Viranhaltijoista läsnä kokoustilassa Hilla olivat Erkki Lehtoniemi, Hannu Kangas, Sini-Sisko Kilpeläinen, Marita Kuoksa ja Maarit Tervo.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.