Ympäristölautakunta, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 164 Lapin aluehallintoviraston selvityspyyntö, Vasikan jalan amputointi ja vasikan tuonti Suomeen, salassapidettävä

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24