Ympäristölautakunta, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 174 Lausuntopyyntö Kittilän rakennusjärjestysehdotuksesta

ROIDno-2021-4380

Valmistelija

  • Hannu Kangas, johtava rakennustarkastaja, hannu.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Kittilän kunta on asettanut nähtäville uusitun rakennusjärjestyksen ehdotuksen sekä pyytänyt Rovaniemen kaupungilta lausuntoa ehdotuksesta. Lausuntoa pyydetään 20.12.2021 mennessä. Rakennusjärjestyksen ehdotus oheismateriaalina.

Kittilän kunnan nykyinen rakennusjärjestys on tullut voimaan 31.5.2002. Rakennusjärjestyksen uudistaminen on tarpeen, koska maankäyttöä ja rakentamista koskeva lainsäädäntö on monilta osin muuttunut. Nykyinen rakennusjärjestys on sen vuoksi osittain vanhentunut ja vaatii päivitystä. Rakennusjärjestyksen uudistamistyön yleisesenä tavoitteena on kehittää rakennusjärjestyksestä entistä selkeämpi, toimivampi ja ajantasaisempi työväline rakentamisen ohjausvälineeksi Kittilän kunnassa.

 

Johtava rakennustarkastaja:

Uusi rakennusjärjestys selkeyttää rakentamiseen vaadittavien lupien ja ilmoitusmenettelyn rajat. Rakennusjärjestys joustavoittaa lupien käsittelyä ja on myös ajantasainen työväline rakentamisen ohjaukseen. 

Ympäristölautakunta pyytää kiinnittämään huomiota asiakohtien Maankäyttö- ja rakennuslain sekä Maankäyttö- ja rakennusasetuksen pykälä viittauksiin.

Muilta osin Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalla ei ole muuta huomautettavaa Kittilän kunnan uuteen rakennusjärjestykseen, osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää johtavan rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kittilän kunta

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.