Ympäristölautakunta, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 159 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Katariina Henttonen ja varalle Mari Ikonen.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 21.12.2021.

Lisäksi ympäristölautakunta päättää, että tässä kokouksessa annettavien Rovaniemen kaupunkia koskevien rakennuslupapäätösten ja maa-aines- ja ympäristölupapäätösten antamispäiväksi määrätään 21.12.2021 ja Ranuan, Ylitornion, Pellon, Kolarin ja Tervolan kuntaa koskevien lupapäätösten antamispäiväksi määrätään 23.12.2021 jolloin niiden katsotaan tulevan asianomaisten tietoon.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Mari Ikonen ja varalle Susanna Back.

Muilta osin ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti. 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.