Ympäristölautakunta, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 162 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset löytyvät oheismateriaalina esityslistan kohdasta ajankohtaiset asiat.

Viranhaltijapäätökset ajalta 17.11 - 08.12.2021

Johtava rakennustarkastaja Hannu Kangas,  207 - 211 §

Rakennustarkastaja Jari Kortesalmi,​  287 -  296 §

Valvontainsinööri Juho Tapio,  104 - 105 §

Valvontainsinööri Tapio Lakkala,  57 -  58 §

Paikkatietoasiantuntija Juha Iivari,  96 -  101§

Valvontainsinööri Juha-Pekka Korpela  17 §

Ylitornion kunnan päätökset  71 -  73 §, 3 kpl

 

Ympäristöterveydenhuollossa ajalla 1.1.2021 - 8.12.2021 käsitellyt elintarvike- ja terveydensuojelulakien mukaiset toimijoiden ilmoitukset (toiminnan aloittaminen, muuttaminen tai lopettaminen). Ilmoitukset on listattu oheismateriaaliksi esityslistan kohtaan ajankohtaiset asiat.

 

Palvelualuepäällikkö Ympäristövalvonta
Muu päätös:
§ 24 Maa-aineslain (MAL 12§) mukainen vakuuden hyväksymispäätös, Taivalkoski Risto, Jäkälämaa, Ranua, R1/2021, 07.12.2021
§ 25 Maa-aineslain (MAL 12§) vakuuden hyväksymispäätös, 109§/2013, PSW Kivi Oy/Morenia Oy, Pukinselkä, Tervola, 07.12.2021
§ 26 Maa-aineslain (MAL 12§) vakuuden hyväksymispäätös, 87§/2015, PSW Kivi Oy/Morenia Oy, Ketunmaa, Tervola, 07.12.2021

Ympäristötarkastaja
§ 26 Päätös Access Lapland Oy:n jättämästä meluilmoituksesta: Jääkarting, Ounaspaviljonki, 24.11.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Asia käsitellään palvelualuepäällikön tekemien päätösten osalta hallintosäännön 152 § mukaisesti puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Ympäristölautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset ja viranomaisessa käsitellyt ilmoitukset tiedoksi.

Ympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeutta palvelualuepäällikön 24-26 § päätöksiin.

Rakennus-​ ym. lupapäätökset on kuulutettu julkipanoilmoituksilla erikseen. Näihin päätöksiin lautakunnalla ei ole otto-​oikeutta.

Ympäristölautakunta toteaa,​ että nämä viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä pöytäkirjan kuulutuksen yhteydessä ympäristövalvonnassa os. Mäntyvaarantie 2.

 

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.