Ympäristölautakunta, kokous 1.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Ajankohtaiset asiat

Valmistelija

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Esittelijän katsaus ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista:

Muun muassa:

- rakennuslupatilasto

Kaupunginhallituksen hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin jokaisessa kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi esittelijän katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.

Päätös

LIsäksi ajankohtaisissa asioissa käsiteltiin
- Kuntaneuvottelut on pidetty Ranuan, Pellon, Kolarin ja Ylitornion kuntien kanssa
- Tutustumiskäynnit Kroopinpalon ja Palovaaran maa-ainesottoalueisiin 31.8.2022 kokouksen yhteydessä

 

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Talousasiat käsiteltiin erikseen pykälässä 65.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.