Ympäristölautakunta, kokous 1.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Valmistelija

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi osallistujat.

Nimi Läsnä kokoushuoneessa Läsnä etäyhteydellä Poissa
 Petri Jaatinen, puh.joht.  X    
 Jouko Lampela, varapuh.joht.      X
 Esa Kiviniemi      X
 Reeta Laitinen, varajäsen  X    
 Hannele Simonen  X    
 Joni Björkbacka      X
 Tommi Peltoniemi, varajäsen    X  
 Jukka Aula  X    
 Jyrki Sutinen      X
 Tuomas Leipälä, varajäsen  X    
 Katariina Henttonen      X
 Mari Ikonen    X  
 Markus Kiili    X  
 Pirjo Hietala    X  
 Rauno Kelahaara  X    
 Susanna Back  X    
 Tiina Paakki    X  
Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö  X    
Hannu Kangas, johtava rakennustarkastaja  X    
Sini-Sisko Kilpeläinen, terveysvalvonnan johtaja    X  
Eemeli Kajula, kaupunginhallituksen edustaja      X
Henri Ramberg, kaupunginhallituksen varaedustaja    X  
Susanna Junttila, kaupunginhallituksen puh.joht.      X
Marita Kuoksa, hallintosihteeri  X    
Maarit Tervo, hallintosihteeri, sihteeri  X    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.