Ympäristölautakunta, kokous 1.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Jyrki Sutinen ja varalle Katariina Henttonen.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 07.06.2022.

Lisäksi ympäristölautakunta päättää, että tässä kokouksessa annettavien Rovaniemen kaupunkia koskevien rakennus- ym. lupapäätösten sekä maa-aines- ja ympäristölupapäätösten antamispäiväksi määrätään 07.06.2022 ja Ranuan, Ylitornion, Pellon, Kolarin ja Tervolan kuntaa koskevien lupapäätösten antamispäiväksi määrätään 09.06.2022 jolloin niiden katsotaan tulevan asianomaisten tietoon.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Mari Ikonen ja varalle Susanna Back.

Muilta osin ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.