Ympäristölautakunta, kokous 1.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset löytyvät oheismateriaalina esityslistan kohdasta ajankohtaiset asiat.

Viranhaltijapäätökset ajalta 21.4 - 20.5.2022

Johtava rakennustarkastaja Hannu Kangas, 56 -  74 §

Rakennustarkastaja Jari Kortesalmi,​ 41 - 67 §

Tarkastusinsinööri Juho Tapio, 37 - 83 §

Valvontainsinööri Tapio Lakkala, 7 -  15 §

Valvontainsinööri Lauri Pääkkö 14 -  21 §

Paikkatietoinsinööri Juha Iivari, 18 -  38 §

Valvontainsinööri Juha-Pekka Korpela, 17 -  29 §

Ylitornion kunnan päätökset  15 -  25 §, 11kpl

Ympäristöterveydenhuollossa huhtikuussa 2022 käsitellyt elintarvike-, terveydensuojelu- ja tupakkalakien mukaiset toimijoiden ilmoitukset ja hakemukset (myyntilupa, toiminnan aloittaminen, muuttaminen tai lopettaminen). Lista ilmoituksista ja hakemuksista oheismateriaalina esityslistan kohdassa ajankohtaiset asiat.

Palvelualuepäällikkö Ympäristövalvonta
Muu päätös:
§ 44 Maa-aineslain (MAL 12§) mukainen vakuuden hyväksymispäätös, Kantola Esa, Tapiovaara, Rovaniemi 742/2021, 10.05.2022
§ 45 Maa-aineslain (MAL 12§) vakuuden hyväksymispäätös, Metsähallitus Metsätalous Oy, Ranua, Toivakka-aho, R1/2022, 10.05.2022

Ympäristötarkastaja
§ 2 Päätös Jääkäriprikaatin ja Lapin lennoston jättämästä meluilmoituksesta, 11.05.2022
§ 4 Päätös Huoltamo Mustonen Ky:n jättämästä meluilmoituksesta, 23.05.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Asia käsitellään palvelualuepäällikön tekemien päätösten osalta hallintosäännön 152 § mukaisesti puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Ympäristölautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Ympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeutta palvelualuepäällikön 44-45 § päätöksiin.

Rakennus-​ ym. lupapäätökset on kuulutettu julkipanoilmoituksilla erikseen. Näihin päätöksiin lautakunnalla ei ole otto-​oikeutta.

Ympäristölautakunta toteaa,​ että nämä viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä pöytäkirjan kuulutuksen yhteydessä ympäristövalvonnassa os. Mäntyvaarantie 2.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.