Ympäristölautakunta, kokous 18.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 141 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset löytyvät oheismateriaalina esityslistan kohdasta ajankohtaiset asiat.

Rakennustarkastaja Hannu Kangas, 13.10. - 10.11.2020,​ 164 - 168 §

Tarkastusinsinööri Jari Kortesalmi,​ 13.10. - 10.11.2020, 279 -  305 §

Paikkatietoasiantuntija Juha Iivari,​ 13.10. - 10.11.2020, 146 -  163 §

Valvontainsinööri Tapio Lakkala,13.10. - 10.11.2020, 70 -  75 §

Valvontainsinööri Juho Tapio, 13.10. - 10.11.2020, 49 - 51  §

Valvontainsinööri Juha-Pekka Korpela, 13.10. - 10.11.2020, 36  §

Valvontainsinööri Lauri Pääkkö,  13.10. - 10.11.2020, 41 -  49 §

Ylitornion kunnan päätökset 13.10. - 10.11.2020,   4  kpl

Rakennustarkastaja
Muu päätös:
§ 10 Vakuuden palauttamispäätös, Napapiirin Residuum Oy, 2020-390, 19.10.2020
§ 11 Vakuuden palauttamispäätös, Asunto Oy Rovaniemen Kaitakuja 4, 2020-623, 27.10.2020

Ympäristöpäällikkö
Hankintapäätös:
§ 25 Hankintapäätös, selvityksen laatimisesta Päläs/Hovila, 26.10.2020
Muu päätös:
§ 26 Vakuuden hyväksymispäätös, Matti Kelloniemi Oy, Hautainmaan hiekka-alue, Rovaniemi, 723/2020, 30.10.2020
§ 27 Vakuuden hyväksymispäätös, Niukkanen Kimmo ja Sari, Taka-Lapinvaara, Rovaniemi, 725/2020, 30.10.2020
§ 28 Vakuuden hyväksymispäätös, Rudus Oy, ympäristölupa 8/2020, Betonitie 2, Rovaniemi, 02.11.2020
§ 29 3-2014 ympäristöluvan vakuuden palauttamispäätös, Rudus Oy, Betonitie 2, Rovaniemi, 03.11.2020

Ympäristötarkastaja
Maa-aineslupapäätös:
§ 34 Maa-aineslupapäätös Metsähallitus Metsätalous Oy Kienajan sora-alue Kolari, 27.10.2020
§ 35 Maa-aineslupa Koivula Juho, Rovaniemi, 29.10.2020
§ 36 Maa-aineslupa Kuljetus Matila Oy Kettupieska, Rovaniemi, 29.10.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Asia käsitellään ympäristöpäällikön tekemien päätösten osalta hallintosäännön 152 § mukaisesti puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
Ympäristölautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Ympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeutta ympäristöpäällikön 25-29 §  päätöksiin.

Rakennus-​ ym. lupapäätökset on kuulutettu julkipanoilmoituksilla erikseen. Näihin päätöksiin lautakunnalla ei ole otto-​oikeutta.

Ympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeutta rakennustarkastaja 10-11 § päätökseen.

Ympäristölautakunta toteaa,​ että nämä viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä pöytäkirjan kuulutuksen yhteydessä ympäristövalvonnassa os. Mäntyvaarantie 2.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.