Ympäristölautakunta, kokous 21.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 132 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset löytyvät oheismateriaalina esityslistan kohdasta ajankohtaiset asiat.

Rakennustarkastaja Hannu Kangas, 17.9. -  13.10.2020,​ 143 - 163 §

Tarkastusinsinööri Jari Kortesalmi,​ 17.9. - 13.10.2020, 234 -  278 §

Paikkatietoasiantuntija Juha Iivari,​ 17.9. - 13.10.2020, 124 - 145 §

Valvontainsinööri Tapio Lakkala, 17.9. - 13.10.2020, 66 - 69 §

Valvontainsinööri Juho Tapio, 17.9. -  13.10.2020, 44 - 48 §

Valvontainsinööri Juha-Pekka Korpela, 17.9. - 13.10.2020, 33 -  35 §

Valvontainsinööri Lauri Pääkkö,  17.9. - 13.10.2020, 31 -  40 §

Ylitornion kunnan päätökset 17.9 -  13.10.2020,   4 kpl

Rakennustarkastaja
Muu päätös:
§ 8 Vakuuden hyväksymispäätös, Lappset Group Oy, 2020-668, Oikeus aloittaa rakennustyöt ennenkuin lupapäätös on saanut lainvoiman MRL 144 §, 17.09.2020
§ 9 Vakuuden palauttamispäätös, rakennuslupa 2020-80, Kiinteistö Oy Rovaniemen Muonakuja, 13.10.2020

Ympäristöpäällikkö
§ 24 Vakuuden hyväksymispäätös, Koneurakointi Tapani Koukkula Oy, R2/2020, 30.09.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Asia käsitellään ympäristöpäällikön tekemien päätösten osalta hallintosäännön 152 § mukaisesti puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
Ympäristölautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Ympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeutta ympäristöpäällikön 24 § päätöksiin.

Rakennus-​ ym. lupapäätökset on kuulutettu julkipanoilmoituksilla erikseen. Näihin päätöksiin lautakunnalla ei ole otto-​oikeutta.

Ympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeutta rakennustarkastaja 8-9 § päätökseen.

Ympäristölautakunta toteaa,​ että nämä viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä pöytäkirjan kuulutuksen yhteydessä ympäristövalvonnassa os. Mäntyvaarantie 2.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

 

Hannele Simonen saapui paikalle tämän asian päätöksenteon jälkeen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.