Ympäristölautakunta, kokous 22.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Ajankohtaiset asiat

Valmistelija

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Esittelijän katsaus ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista:

Muun muassa:

- Rakennusvalvonnan yhteistyösopimus Ranuan kunnan kanssa

- Tonttien luovutustilanne

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi esittelijän katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti merkitä tiedoksi ajankohtaiset ja valmistelussa olevat asiat.