Ympäristölautakunta, kokous 22.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Ilmoitusasiat

Perustelut

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 1.2.2023 dnro 2754/2022 valitusasiassa; ympäristölautakunnan 26.8.2020 107§ maa-aines- ja ympäristölupapäätökseen, Casem-2019-2512.

Lapin Ely-keskuksen lausuntopyyntö: Suosiolan voimalaitoksen tarkkailusuunnitelmasta. Ympäristölautakunnalla ei ole tarvetta antaa asiasta lausuntoa.

Vaasan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö 1329/2022 Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta /Kolarin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena: Maa-aines ja ympäristölupa Napapiirin kuljetus Oy CaseM 2022-302. Ympäristölautakunnalla ei ole tarvetta antaa lausuntoa.

Vaasan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö 1196/2022 Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta/ Kolarin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena: Maa-aines ja ympäristölupa Oy Pro Hydro Ab Hannukaisen louhosalue  CaseM 2022-1920. Ympäristölautakunnalla ei ole tarvetta antaa lausuntoa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.