Ympäristölautakunta, kokous 22.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi osallistujat:

Nimi

Läsnä

kokous-

huoneessa

Läsnä 

etäyhteydellä

Poissa         
Petri Jaatinen, pj X    
Jouko Lampela, j     X
Joni Björkbacka, j   X  
Katariina Henttonen, j     X
Jyrki Sutinen, j X    
Hannele Simonen, j   X  
Mari Ikonen, j     X
Saara Hartzell, varaj X    
Jukka Aula, j X    
Susanna Back, j   X  
Eemeli Kajula, Kh:n edustaja   X  
Rauno Kelahaara, Ranuan jäsen X    
Esa Kiviniemi, Ylitornion jäsen   X  
Tiina Paakki, Pellon jäsen   X  
Markus Kiilli, Kolarin jäsen   X  
Pirjo Hietala, Tervolan jäsen   X  
Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö X    

Sini-Sisko Kilpeläinen,

terveysvalvonnan johtaja

X    
Jari Kortesalmi, rakennustarkastaja X    
Marita Kuoksa, sihteeri X    
Susanna Junttila, kh:n pj     X

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti seuraavin muutoksin:

Lautakunta päätti muuttaa työjärjestystä siten, että asian 21 jälkeen käsitellään asia 29.