Ympäristölautakunta, kokous 22.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Jukka Aula ja varalle Jyrki Sutinen.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 28.2.2023

Lisäksi ympäristölautakunta päättää, että tässä kokouksessa annettavien Rovaniemen kaupunkia koskevien rakennus- ym. lupapäätösten sekä maa-aines- ja ympäristölupapäätösten antamispäiväksi määrätään 28.2.2023 ja Ranuan, Ylitornion, Pellon, Kolarin ja Tervolan kuntaa koskevien lupapäätösten antamispäiväksi määrätään 2.3.2023 jolloin niiden katsotaan tulevan asianomaisten tietoon.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Jukka Aula ja varalle Jyrki Sutinen.

Muilta osin ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.