Ympäristölautakunta, kokous 22.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Tupakkalain 79§ mukaisen tupakointikiellon määrääminen / As oy Rovaniemen Ounasjoenkide

ROIDno-2023-3

Valmistelija

  • Tommi Tuimala, terveystarkastaja, tommi.tuimala@rovaniemi.fi
  • Sini-Sisko Kilpeläinen, terveysvalvonnan johtaja, sini-sisko.kilpelainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Asunto Oy Ounasjoenkide, Ounasjoentie 7, 96200 Rovaniemi, on toimittanut 22.9.2012 Rovakaaren ympäristöterveydenhuoltoon tupakkalain (549/2016) 79 §:n 1 momentin mukaisen hakemuksen tupakoinnin kieltämiseksi taloyhtiön asukkaiden hallinnassa olevilla huoneistojen parvekkeilla. Hakemuksen liitteinä on toimitettu taloyhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 14.6.2022 pöytäkirja, jossa taloyhtiö on päättänyt hakea Rovaniemen ympäristölautakunnalta tupakkalain 79 §:n 1 momentin mukaista tupakointikieltoa asukkaiden hallinnassa oleville huoneistoparvekkeille, taloyhtiön asukasluettelo, osakeluettelo, parveketupakoinnin kysely, kyselyyn saapuneet vastaukset, selvitys tilan haltijoiden kuulemisessa käytetyistä menetelmistä, selvitys tupakansavun kulkeutumisesta, ilmanvaihtopiirustukset, julkisivupiirustukset, sekä Lapin käräjäoikeuden todistus, ettei moitekannetta taloyhtiön yhtiökokouksen päätöksestä ole tehty.

Asunto Oy Ounasjoenkide on kerrostaloyhtiö, jossa on 39 asuinhuoneistoa. Kiinteistössä on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Kyseessä oleva ilmanvaihtojärjestelmä aiheuttaa oikein toimiessaan huoneistojen sisätiloihin alipaineen, joka mahdollistaa tupakansavun kulkeutumisen muutoin kuin poikkeuksellisesti toisen huoneiston parvekkeelle. Myös parvekkeiden sijainti päällekkäin toisiinsa nähden aiheuttaa olosuhteen, jossa savun leviäminen on todennäköistä ja savua voi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua toisen huoneiston tiloihin.

Tupakkalain 79 §:n 2 momentin mukaan kunnan on määrättävä tupakointikielto hakemuksessa mainittuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin. Asunto Oy Ounasjoenkiteen tupakointikieltohakemuksen ja hakemuksen liitteiden perusteella tupakansavun kulkeutuminen muutoin kuin poikkeuksellisesti on mahdollista toiselle parvekkeelle.

 

Asianosaisten kuuleminen

Asunto Oy Ounasjoenkide on kuullut asukkaat tupakkalain 79 §:n 1 momentin mukaisen tupakointikiellon hakemisesta. Taloyhtiön osakkaille ja asukkaille on jaettu kuulemislomake, jonka palautuspäivä on ollut 10.6.2022. Vastanneista 14 on puoltanut kieltoa ja 2 vastaajaa vastustanut kieltoa. Tupakointikiellon hakemisesta on päätetty 14.6.2022 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksessa päätettiin yksimielisesti hakea lupa parveketupakoinnin kieltämiseksi (Pöytäkirja 14.6.2022, § 6).

 

Päätöksen perusteena oleva lainsäädäntö

Tupakkalaki (549/2016), 79, 90 ja 106 §

Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön (601/2016) 4 a §

Hallintolaki (434/2003) 34 §

 

Terveysvalvonnan johtajan ehdotus

Määrätään Asunto Oy Rovaniemen Ounasjoenkide, Ounasjoentie 7, 96200 Rovaniemi hakemuksen mukaisesti tupakkalain 549/2016 79 §:n mukainen tupakointikielto osoitteessa Ounasjoentie 7 sijaitseville asukkaiden hallinnassa oleville huoneistoparvekkeille.  Kielto astuu voimaan valitusajan umpeuduttua tai kun mahdollinen muutoksenhaku on lainvoimaisesti ratkaistu.

Päätöksestä peritään tupakkalain (549/2016) 90 §:n 4 kohdan mukaisesti maksu. Maksu määräytyy Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon maksutaksan (Ympäristölautakunta 27.3.2019 § 41) mukaisesti ollen 372 €.  Lisäksi maksuun lisätään päätöksen tiedoksiantokulut toteutuneen mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää terveysvalvonnan johtajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Asunto Oy Ounasjoenkiteen isännöitsijä. Asunto Oy Ounasjoenkiteen osakkeenomistajat ja asukkaat; julkinen tiedoksianto.