Ympäristölautakunta, kokous 22.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Tupakkalain 79§ mukaisen tupakointikiellon määrääminen / As Oy Paulakenkä

ROIDno-2023-2

Valmistelija

  • Tommi Tuimala, terveystarkastaja, tommi.tuimala@rovaniemi.fi
  • Sini-Sisko Kilpeläinen, terveysvalvonnan johtaja, sini-sisko.kilpelainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Asunto Oy Paulakenkä, Sudentie 10, 96500 Rovaniemi, on toimittanut Rovakaaren ympäristöterveydenhuoltoon tupakkalain (549/2016) 79 §:n 1 momentin mukaisen hakemuksen tupakoinnin kieltämiseksi taloyhtiön asukkaiden hallinnassa olevilla huoneistojen parvekkeilla. Hakemuksen liitteinä on toimitettu taloyhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 2.5.2022 pöytäkirja, jossa taloyhtiö on päättänyt hakea Rovaniemen ympäristölautakunnalta tupakkalain 79 §:n 1 momentin mukaista tupakointikieltoa asukkaiden hallinnassa oleville huoneistoparvekkeille, taloyhtiön asukasluettelo, osakeluettelo, parveketupakoinnin kysely, kyselyyn saapuneet vastaukset, selvitys tilan haltijoiden kuulemisessa käytetyistä menetelmistä, selvitys tupakansavun kulkeutumisesta, ilmanvaihtopiirustukset, julkisivupiirustukset, sekä Lapin käräjäoikeuden todistus, ettei moitekannetta taloyhtiön yhtiökokouksen päätöksestä ole tehty.

Asunto Oy Paulakenkä on kerrostaloyhtiö, jossa on 25 asuinhuoneistoa. Kiinteistössä on hakemuksen mukaan koneellinen poistoilmanvaihto. Kyseessä oleva ilmanvaihtojärjestelmä aiheuttaa oikein toimiessaan huoneistojen sisätiloihin alipaineen, joka mahdollistaa tupakansavun kulkeutumisen muutoin kuin poikkeuksellisesti toisen huoneiston sisätiloihin. Myös parvekkeiden sijainti päällekkäin toisiinsa nähden aiheuttaa olosuhteen, jossa savun leviäminen on todennäköistä ja savua voi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua toisen huoneiston tiloihin.

Tupakkalain 79 §:n 2 momentin mukaan kunnan on määrättävä tupakointikielto hakemuksessa mainittuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin. Asunto Oy Paulakengän tupakointikieltohakemuksen ja hakemuksen liitteiden perusteella tupakansavun kulkeutuminen muutoin kuin poikkeuksellisesti on mahdollista toiselle parvekkeelle tai toisen huoneiston sisätiloihin.

 

Asianosaisten kuuleminen

Asunto Oy Paulakenkä on kuullut asukkaat tupakkalain 79 §:n 1 momentin mukaisen tupakointikiellon hakemisesta. Taloyhtiön osakkaille ja asukkaille on jaettu kuulemislomake, jonka palautuspäivä on ollut 1.5.2022. Vastanneista 11 on puoltanut kieltoa ja 4 vastaajaa vastustanut kieltoa. Tupakointikiellon hakemisesta on päätetty 2.5.2022 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksessa päätettiin yksimielisesti hakea lupa parveketupakoinnin kieltämiseksi (Pöytäkirja 2.5.2022, § 15). 

 

Päätöksen perusteena oleva lainsäädäntö

Tupakkalaki (549/2016), 79, 90 ja 106 §

Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön (601/2016) 4 a §

Hallintolaki (434/2003) 34 §

 

Terveysvalvonnan johtajan ehdotus

Määrätään Asunto Oy Paulakenkä, Sudentie 10, 96500 Rovaniemi, hakemuksen mukaisesti tupakkalain 549/2016 79 §:n mukainen tupakointikielto osoitteessa Sudentie 10 sijaitseville asukkaiden hallinnassa oleville huoneistoparvekkeille. Kielto astuu voimaan valitusajan umpeuduttua tai kun mahdollinen muutoksenhaku on lainvoimaisesti ratkaistu.

Päätöksestä peritään tupakkalain (549/2016) 90 §:n 4 kohdan mukaisesti maksu. Maksu määräytyy Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon maksutaksan Ympäristölautakunta 27.3.2019 mukaisesti ollen 372 €. Lisäksi maksuun lisätään päätöksen tiedoksiantokulut toteutuneen mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää terveysvalvonnan johtajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Asunto Oy Paulakengän isännöitsijä. Asunto Oy Paulakengän osakkeenomistajat ja asukkaat; julkinen tiedoksianto.