Ympäristölautakunta, kokous 22.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Tupakkalain 79§ mukaisen tupakointikiellon määrääminen / As Oy Koskikatu 36-38

ROIDno-2023-4

Valmistelija

  • Sini-Sisko Kilpeläinen, terveysvalvonnan johtaja, sini-sisko.kilpelainen@rovaniemi.fi
  • Tommi Tuimala, terveystarkastaja, tommi.tuimala@rovaniemi.fi

Perustelut

Asunto Oy Koskikatu 36-38, Koskikatu 36-38, 96100 Rovaniemi, on toimittanut 21.7.2022 Rovakaaren ympäristöterveydenhuoltoon tupakkalain (549/2016) 79 §:n 1 momentin mukaisen hakemuksen tupakoinnin kieltämiseksi taloyhtiön asukkaiden hallinnassa olevissa huoneistoissa sekä huoneistojen parvekkeilla. Hakemuksen liitteinä on toimitettu taloyhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 1/2021, 16.6.2021 pöytäkirja, jossa taloyhtiö on päättänyt hakea Rovaniemen ympäristölautakunnalta tupakkalain 79 §:n 1 momentin mukaista tupakointikieltoa asukkaiden hallinnassa oleville huoneistoille ja huoneistoparvekkeille, taloyhtiön asukasluettelo, osakeluettelo, parveketupakoinnin kysely, selvitys tilan haltijoiden kuulemisessa käytetyistä menetelmistä, selvitys tupakansavun kulkeutumisesta, ilmanvaihtopiirustukset, julkisivupiirustukset. Koska päätös kiellon hakemisesta oli yksimielinen, ei toimijalta ole edellytetty lainvoimaisuustodistusta.

Hakija ei ole toimittanut tupakoinnin huoneistojen sisätilojen kiellon edellyttämiä selvityksiä, joten hakemus voidaan käsitellä vain tupakoinnin kieltämiseksi taloyhtiön asukkaiden hallinnassa olevien parvekkeiden osalta.

Asunto Oy Koskikatu 36-38 on kerrostaloyhtiö, jossa on 17 asuinhuoneistoa. Kiinteistössä on koneellinen poistoilmanvaihto. Kyseessä oleva ilmanvaihtojärjestelmä aiheuttaa oikein toimiessaan huoneistojen sisätiloihin alipaineen, joka mahdollistaa tupakansavun kulkeutumisen muutoin kuin poikkeuksellisesti toisen huoneiston sisätiloihin. Myös parvekkeiden sijainti päällekkäin ja vierekkäin toisiinsa nähden aiheuttaa olosuhteen, jossa savun leviäminen on todennäköistä ja savua voi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua toiselle parveekkeelle ja huoneiston tiloihin.

Tupakkalain 79 §:n 2 momentin mukaan kunnan on määrättävä tupakointikielto hakemuksessa mainittuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin. Asunto Oy Koskikatu 36-38 tupakointikieltohakemuksen ja hakemuksen liitteiden perusteella tupakansavun kulkeutuminen toisen huoneiston parvekkeille ja sisätiloihin, muutoin kuin poikkeuksellisesti, on mahdollista.

Asianosaisten kuuleminen

Asunto Oy Koskikatu 36-38 on kuullut asukkaat tupakkalain 79 §:n 1 momentin mukaisen tupakointikiellon hakemisesta. Taloyhtiön osakkaille ja asukkaille on jaettu kuulemislomake, jonka palautuspäivä on ollut 18.12.2020. Yhtiökokouksen pöytäkirjan mukaan yksikään vastanneista asukkaista ei osakkaista ei vastustanut kieltoa. Tupakointikiellon hakemisesta on päätetty 16.6.2021 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksessa päätettiin yksimielisesti hakea lupa huoneisto- sekä parveketupakoinnin kieltämiseksi (Pöytäkirja 1/2021 16.6.2021, §15 ).

Terveysvalvonnan johtajan ehdotus

Määrätään Asunto Oy Koskikatu 36-38, Koskikatu 36-38, 96100 Rovaniemi tupakkalain 549/2016 79 §:n mukainen tupakointikielto osoitteessa Koskikatu 36-38 sijaitseville asukkaiden hallinnassa oleville huoneistoparvekkeille. Kielto astuu voimaan valitusajan umpeuduttua tai kun mahdollinen muutoksenhaku on lainvoimaisesti ratkaistu.

Päätöksestä peritään tupakkalain (549/2016) 90 §:n 4 kohdan mukaisesti maksu. Maksu määräytyy Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon maksutaksan Ympäristölautakunta 27.3.2019 mukaisesti ollen 372 €. Lisäksi maksuun lisätään päätöksen tiedoksiantokulut toteutuneen mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää terveysvalvonnan johtajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Asunto Oy Koskikatu 36-38 isännöitsijä. Asunto Oy Koskikatu 36-38 osakkeenomistajat ja asukkaat; julkinen tiedoksianto.