Ympäristölautakunta, kokous 22.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

 Rakennusvalvonnan ja ympäristöterveydenhuollon päätökset löytyvät oheismateriaalina esityslistan kohdasta ajankohtaiset asiat.

Viranhaltijapäätökset ajalta 19.01. - 15.2.2023

Johtava rakennustarkastaja Hannu Kangas, 7 – 11 §

Rakennustarkastaja Jari Kortesalmi, 5 – 8 §

Tarkastusinsinööri Juho Tapio, 8 – 19 § 

Paikkatietoinsinööri Juha Iivari, 2 – 5 §

Valvontainsinööri Tapio Lakkala, 1 – 3 §

Valvontainsinööri Lauri Pääkkö 3 – 4 §

Valvontainsinööri Juha-Pekka Korpela 1 – 9 §

Valvontainsinööri Jarko Uusipulkamo 5 – 17 §

Ylitornion kunnan päätökset  3 - 7 § ja  5 kpl

Ympäristöterveydenhuollossa tammikuussa 2023 käsitellyt elintarvike-, terveydensuojelu- ja tupakkalakien mukaiset toimijoiden ilmoitukset ja hakemukset (myyntilupa, toiminnan aloittaminen, muuttaminen tai lopettaminen).  

Toimialajohtajan henkilöstöpäätös: 5 §, 31.1.2023, Teknisen sopimuksen mukaiset henkilökohtaiset lisät vuodelle 2023, ROIDno-2023-60

______________________

Palvelualuepäällikkö Ympäristövalvonta
Henkilöstöpäätös:
§ 2 Kaupungineläinlääkärin rekrytointi, Ylitornion toimipiste 17628001, 20.01.2023
Muu päätös:
§ 1 Maa-aineslain (MAL 12§) vakuuden palauttamispäätös, Lohirannantien Maanrakennus Oy, Kalliovaara, Rovaniemi, 608/2013, 19.01.2023

Terveystarkastaja Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto
§ 1 Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa / Ranuan Keskusgrilli, 20.01.2023
§ 2 Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupahakemus / R-Kioski Rovaniemi Koskikatu, 14.02.2023
§ 3 Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa R-Kioski Rovaniemi Koskikatu / 1793 Anton Wallo Oy, 14.02.2023

Ympäristötarkastaja
§ 3 Meluilmoitus Snow Rally Rings ralli 26.2.2023, 02.02.2023
§ 4 Meluilmoitus Alkkulan jäärata-ajot 2023, 07.02.2023

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Asia käsitellään palvelualuepäällikön tekemien päätösten osalta hallintosäännön 152 § mukaisesti puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Ympäristölautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi. Ympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeutta toimialajohtajan 5 §  ja palvelualuepäällikön 2 § päätöksiin.

Rakennus- ym. lupapäätökset on kuulutettu julkipanoilmoituksilla erikseen. Näihin päätöksiin lautakunnalla ei ole otto-oikeutta.

Ympäristölautakunta toteaa, että nämä viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä pöytäkirjan kuulutuksen yhteydessä ympäristövalvonnassa os. Mäntyvaarantie 2, 96100 Rovaniemi.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.