Ympäristölautakunta, kokous 22.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Ympäristölautakunnan tilinpäätös 2022

ROIDno-2023-174

Valmistelija

  • Hannu Pessa, talouspäällikkö, hannu.pessa@rovaniemi.fi

Perustelut

Kuntalain 113 §:n mukaan tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta.

Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöstä maaliskuussa ja kaupunginvaltuusto kesäkuun loppuun mennessä.

Ympäristölautakunnan toimintakate oli -6,87 milj. euroa vuonna 2022. Toteumaprosentti oli 97 %. Vuoden 2022 talousarviossa kaupunginvaltuuston ympäristölautakunnalle asettama sitovuustaso oli toimintakate.

Lautakunnan toimintakulut toteutuivat 101 prosenttisesti ollen -8,9 milj. euroa ja toimintatuotot 116 prosenttisesti ollen 2,1 milj. euroa.

Liitteenä lautakunnan osalta tuloskortin raportointi sekä talouden toteuma tarkemmalla tasolla ajalta 1.1-31.12.2022. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta hyväksyy vuoden 2022 tuloskortin (liite 1) ja esittää sen liittämistä kaupungin tilinpäätökseen sekä merkitsee tiedoksi talouden toteuman (liite 2) vuodelta 2022.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

talouspäällikkö, taloussuunnittelija, vt.konsernitalouspäällikkö, talousarviopäällikkö