Ympäristölautakunta, kokous 23.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 127 Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon terveystarkastajan toiminnasta koskeva hallintokantelu

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24