Ympäristölautakunta, kokous 24.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Terveydensuojelulain 27 §:n mukaisen asumiskiellon määrääminen

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24