Ympäristölautakunta, kokous 24.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kaupunginhallituksen päätös 18.5.2020 216 §, Rovaniemen jälleenrakennussuunnitelma koronakriisin hallinnassa.

Eurofins Ahma Oy:n raportti Kuusiselän kaatopaikan biologisen tarkkailun (kalasto) tuloksista vuodelta 2019, Rovaniemi. 

Eurofins Ahma Oy:n raportti Ylitornion suljetun kaatopaikan ympäristötarkkailun tuloksista vuodelta 2019, Ylitornio. 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös Pirkanmaan ely-keskuksen ilmoituksesta pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiseksi kiinteistöllä 683-402-2-40 (os. Kirkkotie 1), Ranua.

Liikenne- ja viestintäviraston lupa Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hakemuksesta helikopterilentokentän rakentamiseksi Lapin Keskussairaalan rakennuksen katolle. 

Metsähallituksen luontopalveluiden äyriäistyöryhmälle myöntämä tutkimuslupa, joka oikeuttaa näytteenottoon ja liikkumiseen  Metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös Napapiirin Vesi Oy:n hakemuksesta paineviemärin ja vesijohdon rakentamiseksi Norvajärven ranta-alueelle. Aluehallintovirasto on jättänyt asian käsittelyn sikseen hakijan peruttua hakemuksensa, Rovaniemi.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös Velhon Kota Oy:n hakemuksesta riippusillan rakentamiseksi Äkäsjoen yli. Aluehallintovirasto on jättänyt asian käsittelyn sikseen hakijan peruttua hakemuksensa, Kolari. 

Romutustodistus,  ROIDNo-2019-2827 Tapani Hepoaho Tmi, Tervola,  paikka siivottu ei tarvitse edetä uhkasakon tuomitsemiseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.