Ympäristölautakunta, kokous 25.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset löytyvät oheismateriaalina esityslistan kohdasta ajankohtaiset asiat.

Rakennustarkastaja Pentti Ylitalo,​ 18.2. - 10.3.2020,  7 - 12 §

Toimistoinsinööri Hannu Kangas,​  18.2.  - 17.3.2020,​  24 - 35 §

Tarkastusinsinööri Jari Kortesalmi,​ 18.2. -  17.3. 2020, 11-  21 §

Tarkastusrakennusmestari Rainer Björkberg,​ 18.2. - 17.3.2020, 2 - 5 §

Paikkatietoasiantuntija Juha Iivari,​ 18.2. - 17.3.2020, 4 §

Valvontainsinööri Tapio Lakkala,  18.2. - 17.3.2020, 3 - 4 §

Valvontainsinööri Juho  Tapio, 18.2. - 17.3.2020, 5 - 8 §

Ylitornion kunnan päätökset   18.2. - 17.3.2020, 8  kpl

Terveystarkastaja Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto
Muu päätös:
§ 5 Päätös lääkelain 54 a §:n mukaisesta nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupaa koskevasta hakemuksesta / K-Market Pöykkölä / Tanjan Kaupat Oy, 11.03.2020
§ 6 Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa / K-Market Pöykkölä / Tanjan Kaupat Oy, 11.03.2020
§ 7 Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupa / K-Market Ounasmetsä / Tanjan Kaupat Oy, 11.03.2020
§ 8 Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa / K-Market Ounasmetsä / Tanjan Kaupat Oy, 11.03.2020

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 9 Rakennustarkastajan viran täyttäminen, 24.02.2020

Ympäristöpäällikkö
§ 6 Irtisanoutuminen tarkastusrakennusmestarin virasta ja viran täyttölupa, 03.03.2020
Muu päätös:
§ 5 Vakuuden hyväksymispäätös, Metsähallitus Metsätalous Oy, Pello, Miehuaallisen sora-alue, P230/2019, 21.02.2020

Ympäristötarkastaja
§ 2 Päätös ympäristönsuojelulain 156 d§ mukaisesta poikkeamishakemuksesta jätevesikäsittelyyn, Lilleberg, 28.02.2020
§ 3 Päätös Vanttauksen Huolto Oy:n maastoliikennelain mukaisesta lupahakemuksesta, Iso-Outo, Rovaniemi, 27.02.2020
§ 4 Päätös ympäristönsuojelulain 156 d§ mukaisesta poikkeamishakemuksesta jätevesikäsittelyyn, Marski., 28.02.2020
§ 5 Päätös ympäristönsuojelulain 156 d§ mukaisesta poikkeamishakemuksesta jätevesikäsittelyyn, Angeria, 28.02.2020
§ 6 Päätös Ylitornion Urheiluautoilijat ry:n jättämästä meluilmoituksesta, 10.03.2020
§ 7 Päätös ympäristönsuojelulain 156 d§ mukaisesta poikkeamishakemuksesta jätevesikäsittelyyn, Ristola., 11.03.2020
§ 8 Päätös ympäristönsuojelulain 156 d§ mukaisesta poikkeamishakemuksesta jätevesikäsittelyyn, Kumpuniemi., 11.03.2020
§ 9 Päätös ympäristönsuojelulain 156 d§ mukaisesta poikkeamishakemuksesta jätevesikäsittelyyn, Penson., 11.03.2020
§ 10 Päätös ympäristönsuojelulain 156 d§ mukaisesta poikkeamishakemuksesta jätevesikäsittelyyn, Ylinampa, 11.03.2020
§ 11 Päätös ympäristönsuojelulain 156 d§ mukaisesta poikkeamishakemuksesta jätevesikäsittelyyn., 17.03.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heikki Luiro, heikki.luiro@rovaniemi.fi
  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi. Rakennus-​ ym. lupapäätökset on kuulutettu julkipanoilmoituksilla erikseen. Näihin päätöksiin lautakunnalla ei ole otto-​oikeutta.

Ympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeutta toimialajohtajan henkilöstöpäätökseen 9 § ja  ympäristöpäällikön 6 § päätöksiin.

Ympäristölautakunta toteaa,​ että nämä viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä pöytäkirjan kuulutuksen yhteydessä ympäristövalvonnassa os. Mäntyvaarantie 2.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti puheenjohtajan ja ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.