Ympäristölautakunta, kokous 26.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Ajankohtaiset asiat

Valmistelija

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Esittelijän katsaus ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista:

Muun muassa:

- rakennuslupatilasto / taloustilanne

- lyhytaikaisen majoituksen seminaari 25.3.2020 kokouksen yhteydessä  

Kaupunginhallituksen hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin jokaisessa kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi esittelijän katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista sekä taloustilanteesta.

Päätös

Lisäksi ajankohtaisissa asioissa käsiteltiin:
- ympäristölautakunnan tiedottaminen
- uusi rakennustarkastaja Hannu Kangas aloittaa 11.3.2020
- Rovaniemen kaupungin hiilitaseen arviointi
- kaupunkikuvapalkinto
- rakentajailta 20.2.2020

Ympäristölautakunta merkitsi ajankohtaiset ja valmistelussa olevat asiat tiedoksi yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.