Ympäristölautakunta, kokous 26.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset löytyvät oheismateriaalina esityslistan kohdasta ajankohtaiset asiat.

Rakennustarkastaja Pentti Ylitalo,​  27.1. - 18.2.2020,  5-6 §

Toimistoinsinööri Hannu Kangas,​  27.1. -18.2.2020,​  10 - 23 §

Tarkastusinsinööri Jari Kortesalmi,​ 27.1. -18.2.2020, 6 -  10 §

Tarkastusrakennusmestari Rainer Björkberg,​ 27.1. - 18.2.2020, 1 §

Paikkatietoasiantuntija Juha Iivari,​ 27.1. -.18.2.2020, 3 §

Valvontainsinööri Tapio Lakkala,  27.1. - 18.2.2020, 2 §

Valvontainsinööri Juho  Tapio, 27.1. - 18.2.2020, 1 - 4 §

Ylitornion kunnan päätökset   29.1. 18.2.2020,  7 kpl

Terveystarkastaja Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto
Muu päätös:
§ 4 Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupa / K-Market Eelin Kauppa / Ylläsjärven Kauppa Oy, 07.02.2020

Terveysvalvonnanjohtaja Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto
§ 1 Elintarvikelain 15 §:n mukainen päätös liha-alan laitoksen hyväksymisestä ja siitä perittävästä maksusta, 30.01.2020

Ympäristöpäällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 3 Osa-aikaisen kaupungineläinlääkärin valinta, vakituinen virka, 31.01.2020
§ 4 Eläinlääkärin avustajan valinta, vakituinen toimi, 13.02.2020
Muu päätös:
§ 1 Vakuuden hyväksymispäätös, A-Metsä ja Tie Oy, Kielilammen metsätie, Ranua, 28.01.2020
§ 2 Vakuuden hyväksymispäätös, OTSO Metsäpalvelut Oy, Niskavaara, 1-2019, Tervola, 28.01.2020

Ympäristötarkastaja
§ 1 Päätös Hurjat Kutsut Oy:n jättämästä meluilmoituksesta, Simerock 2020, Rovaniemi, 07.02.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heikki Luiro, heikki.luiro@rovaniemi.fi
  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi. Rakennus-​ ym. lupapäätökset on kuulutettu julkipanoilmoituksilla erikseen. Näihin päätöksiin lautakunnalla ei ole otto-​oikeutta.

Ympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeutta terveystarkastajan 4 §,  terveysvalvonnanjohtajan 1 § ja  ympäristöpäällikön 1-4 § päätöksiin.

Ympäristölautakunta toteaa,​ että nämä viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä pöytäkirjan kuulutuksen yhteydessä ympäristövalvonnassa os. Mäntyvaarantie 2.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti puheenjohtajan ja ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.