Ympäristölautakunta, kokous 27.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 132 Ajankohtaiset asiat

Valmistelija

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Esittelijän katsaus ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista:

Muun muassa:

- rakennuslupatilasto 

- ympäristölautakunnan koulutuspäivät: rakennuslautakunnan koulutus 30.11.2021 ja ympäristölautakunnan koulutus 8.12.2021

- Ympäristöministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi (lausuntopyyntö kokonaisuudessaan Ilmoitusasioissa). Ympäristölautakunnalla ei ole tarvetta antaa lausuntoa.

Kaupunginhallituksen hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin jokaisessa kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi esittelijän katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista sekä taloustilanteesta.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.
Taloustilanteen käsittely pykälässä 137.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.