Ympäristölautakunta, kokous 27.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 133 Ilmoitusasiat

Perustelut

Lapin ely-keskuksen päätös luonnonsuojelualueen perustamiseksi yksityisen maalle kiinteistölle 698-402-418-2 (vanhojen metsien suojelualue), Rovaniemi.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös Lapin ely-keskuksen hakemuksesta Ylijoen ylittävän sillan rakentamiseksi, vanhan sillan purkamiseksi ja valmistelevien toimenpiteiden aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta, Ranua

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 6.10.2021 Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnan päätökseen 26.09.2018 §113

Korkein hallinto-oikeuden päätös 22.09.2021, valituslupahakemus pilaantuneen maanperän kunnostamista koskevassa asiassa, Senaatti-kiinteistöt, Ylitornio

Korkein hallinto-oikeuden päätös 07.10.2021 poikkeamista rakentamisessa koskevasta valituslupahakemuksesta, Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin Piiri ry, Suomen Luonnonsuojeuliitto Rovaniemi ry, A. Ovaskainen ja J. Ovaskainen

Lapin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto 30.9.2021 Suhangon kaivoshankkeen purkuputken ympäristövaikutusten arviointiohjelma, Tervola, Ranua

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.