Ympäristölautakunta, kokous 27.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 138 Jätelain mukainen hallintopakkoasia, Rovaniemi

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 26