Ympäristölautakunta, kokous 27.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 130 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Valmistelija

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kävi läpi osanottajat. 
Todettiin, että läsnä kokoustilassa olivat puheenjohtaja Petri Jaatinen, jäsenet Esa Kiviniemi, Hannele Simonen, Joni Björkbacka, Jukka Aula, Mari Ikonen, Pirjo Hietala, Rauno Kelahaara, Susanna Back, Tiina Paakki, Hannes Gyldén sekä varajäsen Tuomas Leipälä.
Todettiin, että etäyhteyden kautta läsnä ovat jäsenet Markus Kiili ja Katariina Henttonen sekä kaupunginhallituksen edustaja Eemeli Kajula.
Viranhaltijoista läsnä kokoustilassa olivat Erkki Lehtoniemi, Hannu Kangas, Sini-Sisko Kilpeläinen, Marita Kuoksa ja Maarit Tervo. 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.