Ympäristölautakunta, kokous 27.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 134 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset löytyvät oheismateriaalina esityslistan kohdasta ajankohtaiset asiat.

Viranhaltijapäätökset ajalta 22.09. - 20.10.2021

Johtava rakennustarkastaja Hannu Kangas,  187 - 198 §

Rakennustarkastaja Jari Kortesalmi,​  261 - 276 §

Valvontainsinööri Juho Tapio,  85 -  98 §

Valvontainsinööri Tapio Lakkala,  46 - 52 §

Paikkatietoasiantuntija Juha Iivari,  85 - 91§

Valvontainsinööri Lauri Pääkkö,  122 - 124 §

Valvontainsinööri Juha-Pekka Korpela  9 - 11 §

Ylitornion kunnan päätökset 22.09 - 20.10.2021,  6 kpl

 

Palvelualuepäällikkö: Lausunto Suhanko Arctic Platinum Oy:n malminetsintä lupahakemuksesta. (lausunto oheismateriaalina kohdassa ajankohtaiset asiat)

 

Palvelualuepäällikkö Ympäristövalvonta
Muu päätös:
§ 19 Vakuuden hyväksymispäätös, maa-aines- ja ympäristölupa, T. Välimaa Oy, Ritavalkea, Pello, P232-2021, 11.10.2021
§ 20 Vakuuden hyväksymispäätös, Metsähallitus Metsätalous Oy, Osmavaara, Rovaniemi, maa-aineslupa 741/2021, 15.10.2021

Rakennustarkastaja
§ 8 Vakuuden hyväksymispäätös, Apukka Resort Oy, 2021-865, Oikeus aloittaa rakennustyöt ennenkuin lupapäätös on saanut lainvoiman MRL144 §., 07.10.2021

Valvontaeläinlääkäri
§ 4 Elintarvikelain 11 §:n mukainen päätös liha- ja kala-alan elintarvikehuoneiston lopullisesta hyväksymisestä ja siitä perittävästä maksusta, 01.10.2021

Ympäristötarkastaja
§ 25 Päätös Lapin Timanttisahaus Oy:n jättämästä meluilmoituksesta, 29.09.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Asia käsitellään ympäristöpäällikön tekemien päätösten osalta hallintosäännön 152§ mukaisesti puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
Ympäristölautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Ympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeutta palvelualuepäällikön 19-20 §, rakennustarkastajan 8 § ja valvontaeläinlääkärin 4 § päätöksiin.

Rakennus-​ ym. lupapäätökset on kuulutettu julkipanoilmoituksilla erikseen. Näihin päätöksiin lautakunnalla ei ole otto-​oikeutta.

Ympäristölautakunta toteaa,​ että nämä viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä pöytäkirjan kuulutuksen yhteydessä ympäristövalvonnassa os. Mäntyvaarantie 2.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.