Ympäristölautakunta, kokous 27.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 137 Ympäristölautakunnan talouden toteuma 1.1-30.9.2021

ROIDno-2021-582

Valmistelija

  • Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen 7.12.2020 § 409 hyväksymien vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 4.1. mukaan:

”Toimielimiltä edellytetään taloudellisen toteutumisen kuukausittaista seuraamista ja tarvittaessa valmiutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion mukaiseksi.

Kaupunkistrategian 2017−2021 asetettujen tavoitteiden mukaan vuonna 2025 Rovaniemen kaupunki-konsernin talous on tasapainossa ja aktiivisella omistajaohjauksella tuetaan kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista."

Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen kohdan 6.1. mukaan ”Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä.”

 

Ympäristölautakunnan talouden toteuma on syyskuun jälkeen -4,5 M€ (70,04 %). Talousarvion tasaisen toteuman mukainen tavoite on -4,8 M€ (75,00 %). Ero tasaiseen toteumaan on 0,3 M€.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä olevan ympäristölautakunnan 1.1 - 30.9.2021 talousraportin.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.

 

Markus Kiili poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen klo 15.44.

Tiedoksi

talous- ja rahoitusjohtaja, taloussuunnittelija

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.