Ympäristölautakunta, kokous 27.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset löytyvät oheismateriaalina esityslistan kohdasta ajankohtaiset asiat.

Rakennustarkastaja Hannu Kangas, 9.12.2020 - 19.01.2021,​ 181-188 § ja 1 - 4 §

Tarkastusinsinööri Jari Kortesalmi,​ 9.12.2020 - 19.01.2021, 311-318 §  ja 1- 5 §

Valvontainsinööri Juho Tapio, 9.12.2020 - 19.01.2021, 55-56 § 

Valvontainsinööri Juha-Pekka Korpela, 9.12.2020 - 19.01.2021, 38 § ja 1 §

Valvontainsinööri Lauri Pääkkö, 9.12.2020 - 19.01.2021, 56 ja 1-9 §

Ylitornion kunnan päätökset 9.12.2020 - 19.01.2021,   6 kpl

Rakennustarkastaja
Muu päätös:
§ 12 Vakuuden hyväksymispäätös, rakennuslupa 2020-948, Rakkiareena Oy. Oikeus aloittaa rakennustyöt ennen kuin lupapäätös on saanut lainvoiman., 22.12.2020

Ympäristöpäällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 2 Ympäristötarkastajan vakanssinumero 71865 avoimen viran hoito, 11.01.2021
§ 37 Terveysvalvonnan johtajan irtisanoutuminen ja täyttölupa vakanssille 8910001, 14.12.2020
Muu päätös:
§ 1 Vakuuden hyväksymispäätös, Metsähallitus Metsätalous Oy, Kienajan sora-alue, Kolari, K4/2020, 07.01.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Asia käsitellään ympäristöpäällikön tekemien päätösten osalta hallintosäännön 152 § mukaisesti puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
Ympäristölautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Ympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeutta rakennustarjastajan 12 § ja  ympäristöpäällikön 1- 2 §, 37 § päätöksiin.

Rakennus-​ ym. lupapäätökset on kuulutettu julkipanoilmoituksilla erikseen. Näihin päätöksiin lautakunnalla ei ole otto-​oikeutta.

Ympäristölautakunta toteaa,​ että nämä viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä pöytäkirjan kuulutuksen yhteydessä ympäristövalvonnassa os. Mäntyvaarantie 2.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.