Ympäristölautakunta, kokous 28.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Ajankohtaiset asiat

Valmistelija

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Esittelijän katsaus ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista:

Muun muassa:

- rakennuslupatilasto ja talousraportti 03/2021

- Kittilän kunnanhallituksen päätös 30.3.2021. Kittilän kunta laittaa ympäristösihteerin viran hakuun ja käynnistää valmistelut Kittilän kunnan liittämiseksi osaksi Arktisen Lapin ympäristönsuojelua

 

Kaupunginhallituksen hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin jokaisessa kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi esittelijän katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista sekä taloustilanteesta.

Päätös

Lisäksi ajankohtaisissa asioissa käsiteltiin:

- Vuosineuvottelut käyty Pellon, Ylitornion, Kolarin ja Tervolan kuntien kanssa. Ranuan kunnan kanssa vuosineuvottelu siirretty syksyyn 2021.

- Virkanimikkeitä päivitetty toimialajohtajan päätöksellä

 

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.