Ympäristölautakunta, kokous 28.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset löytyvät oheismateriaalina esityslistan kohdasta ajankohtaiset asiat.

Rakennustarkastaja Hannu Kangas, 16.03. - 21.04.2021,​ 35 - 61§

Tarkastusinsinööri Jari Kortesalmi,​ 16.03. - 21.04.2021, 46 -  82§

Valvontainsinööri Tapio Lakkala,  16.03. - 21.04.2021, 5 - 7§

Valvontainsinööri Juho Tapio, 16.03. - 21.04.2021, 2 - 10§ 

Valvontainsinööri Lauri Pääkkö, 16.03. - 21.04.2021, 19 -  27§

Ylitornion kunnan päätökset 20.4.2021,  13 kpl

Rakennustarkastaja
Henkilöstöpäätös:
§ 6 Vs. valvontainsinöörin viran täyttö, 08.04.2021
Muu päätös:
§ 3 Vakuuden hyväksymispäätös, Rovakaira Oy, oikeus aloittaa rakennustyöt ennenkuin lupapäätös on saanut lainvoiman 2020-973 (MRL 144 §), 30.03.2021
§ 4 Vakuuden hyväksymispäätös, Rovakaira Oy, oikeus aloittaa rakennustyöt ennenkuin lupapäätös on saanut lainvoiman 2020-974 (MRL 144 §), 30.03.2021
§ 5 Vakuuden hyväksymispäätös, Polarrengas Oy, Oikeus aloittaa rakennustyöt ennenkuin lupapäätös on saanut lainvoiman 2021-56, (MRL 144§), 08.04.2021

Terveystarkastaja Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto
§ 6 Hakemus tupakkatuotteiden tukkumyynnistä / Kespro Noutotukku Rovaniemi, 15.04.2021

Terveysvalvonnan johtaja

§ 2 Terveydensuojelulain 27 § mukainen määräys terveyshaitan poistamiseksi / As Oy Revontultentie 2. Päätös on salassa pidettävä.

Ympäristöpäällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 9 Vastaavan terveystarkastajan rekrytointi, 07.04.2021

Ympäristötarkastaja
Maa-aineslupapäätös:
§ 3 Maa-aineslupapäätös Metsähallitus Metsätalous Muotkarova, 13.04.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Asia käsitellään ympäristöpäällikön tekemien päätösten osalta hallintosäännön 152§ mukaisesti puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
Ympäristölautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Ympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeutta rakennustarkastajan 3-6§, terveystarkastajan 6§, terveysvalvonnan johtajan 2§ ja ympäristöpäällikön  9§ päätöksiin.

Rakennus-​ ym. lupapäätökset on kuulutettu julkipanoilmoituksilla erikseen. Näihin päätöksiin lautakunnalla ei ole otto-​oikeutta.

Ympäristölautakunta toteaa,​ että nämä viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä pöytäkirjan kuulutuksen yhteydessä ympäristövalvonnassa os. Mäntyvaarantie 2.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.