Ympäristölautakunta, kokous 29.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Ympäristölautakunnan selvitys aluehallintovirastolle kanteluun (LAAVI/443/2020) eläinlääkärin toiminnasta

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24