Ympäristölautakunta, kokous 29.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 122 Ilmoitusasiat

Perustelut

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös Kiinteistö Oy Pohjanpuistikko 2:n ilmoituksesta pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiseksi kiinteistöillä 698-1-14-13 ja 698-1-46-1 (os. Koskikatu 1 ja Pohjanpuistikko 2), Rovaniemi.

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös St1 Oy:n ilmoituksesta pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiseksi kiinteistöllä 698-409-17-158 (os. Napapiirintie 2), Rovaniemi

Metsähallituksen luontopalveluiden yksityishenkilölle myöntämä lupa liikkumiseen ja lintujen rengastamiseen Metsähallituksen luontopalvelujen hallinnassa olevilla alueilla koko maassa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.